Škôlka na Kolibe je vynovená a väčšia, zmodernizujeme aj ďalšie

Bratislavské Nové Mesto pokračuje v modernizácii a rozširovaní svojich materských škôl. Najnovšie sa vynovených priestorov dočkali deti zo škôlky na Jeséniovej ulici na Kolibe. Zrekonštruovali sa umyvárne, zvýšil počet toaliet, zväčšila sa trieda a pre učiteľov pribudli kabinety, ktoré doteraz chýbali.

„Vďaka pomoci mestskej časti sme mohli rozšíriť naše priestory. Veľmi nám pomohli aj rodičia, ktorí prispeli do fi nančnej zbierky, prostredníctvom ktorej sme napríklad mohli vymeniť okná na jedálni,“ povedala Pavlína Bojnanská, zástupkyňa riaditeľa základnej školy pre materskú školu. Spustenie rekonštrukčných prác komplikovalo v tomto prípade aj to, že najprv bolo potrebné vyriešiť bytovú otázku manažérky materskej školy. Vyžiadalo si to rekonštrukciu a presuny v rámci troch bytov. Škole pri tom veľmi iniciatívne pomáhala poslankyňa Andrea Vítková.

Škôlku na Kolibe navštevuje v tomto školskom roku 104 detí, radí sa teda medzi najväčšie v Novom Meste. „Všetky škôlky a školy potrebujú generálnu opravu namiesto plátania. To fi nančne nie je možné, ak sa, pravda, nechceme zadlžiť a roky dlh splácať. Jeséniova nám ukázala cestu ako na to. Musíme spojiť sily – mestská časť, rodičia, učitelia,“ povedal starosta mestskej časti Bratislava – Nové Mesto Rudolf Kusý.

Čo sa týka materských škôl, na rok 2013 sa pre ne pripravilo viacero investícií: nové okná, zateplenie, vonkajšie úpravy, rekonštrukcia podlažia, strechy, vybudovanie kotolne a pod. Časť investícií bude hradená z rozpočtu mestskej časti, pri ďalších sapočíta s eurofondmi – na ich schválenie sa momentálne čaká.

Leave a Reply