Sociálna výdajňa skvalitňuje svoje služby

Už takmer pol roka v Novom Meste úspešne funguje Sociálna výdajňa. Sociálne slabší občania si v tržnici, kde výdajňa sídli, pravidelne môžu vyberať z množstva potravín a spotrebného tovaru. Mestská časť neustále skvalitňuje jej služby, februárové zasadnutie miestneho zastupiteľstva schválilo hneď niekoľko noviniek.

Klienti výdajne platia len administratívny vstupný poplatok 5 eur za čipovú kartu, sám tovar je bezplatný. Každý má svoju fi xne určenú bodovú hodnotu – napríklad chlieb jeden bod, mlieko pol bodu, malý prací prášok jeden a pol bodu. „Stávalo sa však, že nám prišlo od sponzorov viac potravín a keďže klient si denne môže vybrať tovar najviac za osem bodov, všetok sa nám vždy neminul,“ hovorí vedúca sociálneho oddelenia miestneho úradu Gabriela Vojtechová. Podľa schválenej zmeny sa už bodová hodnota tovaru bude môcť dať aktuálne upraviť – t.j. pri veľkom množstve znížiť. Klient si tak bude môcť zobrať viac jogurtov a ušetrí si svoje body. Ak by sa aj napriek tomu potraviny neminuli všetky, ďalšia schválená úprava umožňuje samospráve rozdať ich organizáciám, ktoré pracujú s ľuďmi bez domova.

Občanom, ktorí využívajú bezplatné služby výdajne, sa tak samospráva snaží znižovať výdavky na základné životné potreby. Tí po novom preto už nebudú môcť žiadať o poskytnutie jednorazovej fi nančnej výpomoci – výnimkou bude vianočný príspevok, príspevok na rekreáciu dieťaťa či na nákup školskej aktovky. O Sociálnu výdajňu je čoraz väčší záujem,denne ju počas prevádzky (utorok, streda, štvrtok) navštívi do 50 zákazníkov.

Leave a Reply