Spojme sily. Lákavé skratky sú ilúziou…

Bezdomovectvo je problém veľkých i menších miest. Nedá sa riešiť od pracovného stola. Nepomôžu slová a plány, ak s nimi nie sú spojené činy. Či sa nám to páči alebo nie, riešenia musíme realizovať krok za krokom, s vedomím dlhodobého úsilia a neraz len s malými a čiastočnými úspechmi.

Bezdomovci sú vytláčaní z centra, preto sa ich počet v Novom Meste v posledných rokoch  zvyšuje. Nájdeme ich pozdĺž trate medzi Kukučínovou a Račianskou, na Zátiší, na Teplickej, pri Slimáku, v okolí pošty na Stromovej, v parku na Račianskom mýte i pri obchode na Nobelovej. Mestská časť sa nemôže tváriť, že tu nie sú. Musí chrániť svojich obyvateľov, a zároveň robiť niečo pre zlepšenie stavu, nielen problém odsúvať. Ľudia na Zátiší trpia už kvôli obsadeným garážam a skládkam odpadu, ktoré sa tu neustále kopia. Nemôžeme dopustiť, aby sa bezdomovci v tejto lokalite stali neriešiteľným problémom. Plánujeme stretnutie s miestnymi obyvateľmi a spoločné hľadanie východiska. Z rovnakých dôvodov tu nebudeme súhlasiť so zriadením ubytovne.

Vytlačiť bezdomovcov z nejakého miesta nepomôže. Objavia sa inde a problém tak len presunieme o kus ďalej. Oslovil som niekoľko organizácií, ktoré pracujú s bezdomovcami s cieľom zorganizovať diskusný stôl. Pretože tento problém nemôžeme riešiť sami. Navyše, bezdomovcov pribúda. Na rozdiel od minulosti je medzi nimi čoraz viac mladých, pomerne zdravých ľudí. Ak môžem byť úprimný, asi ako každý starosta aj ja by som rád podporil riešenie, ktoré by prinieslo ubytovacie zariadenia pre bezdomovcov niekde inde.

Čo je dôležité urobiť?

Potrebujeme evidovanie bezdomovcov, aby to neboli anonymné postavy. Len tak s nimi môžeme pracovať, spoznať ich osobnosť a niektorým nájsť aj prácu. Potrebujeme terénnych pracovníkov, ktorí sa budú bezdomovcom venovať, prejavia záujem o nich, pomôžu pri riešení sociálnych otázok. A potrebujeme miesto, kde môžu títo ľudia pobudnúť a nájsť možnosti pre základnú hygienu.

Spolupráca s charitatívnymi organizáciami

Milosrdní bratia sa tejto problematike venujú systematicky. Začali tým, že bezdomovcov ošetrujú – poväčšine bezplatne. Pokračujú vydávaním jedla na rôznych miestach a  pastoračnou činnosťou. O svojich klientoch si vedú záznamy a ak je to len trocha možné, snažia sa im pomôcť natrvalo, začleniť ich opäť do bežného života.

Ak chceme, aby bolo bezdomovcov menej, aby neboli chorí, nezapáchali či nekradli, musia mať nad sebou dohľad. V centre, ktoré zriadili Milosrdní bratia, sa môžu umyť, čisto obliecť, dostanú teplé jedlo. Ale aj – a možno predovšetkým – dobré slovo. Bezdomovec sa u nich stáva človekom. Ľudia, ktorí tu nachádzajú sociálny kontakt, sa tešia na ďalší deň, keď budú môcť prísť znova. A vedia, že to bude možné len v prípade, ak nebudú obťažovať okolie.

Z druhej strany, nezištný a láskavý prístup umožňuje cirkvi aj relatívnu tvrdosť, ak je  potrebná, opodstatnená, a najmä účinná. Tú by si nemohol dovoliť ani štát, ani samospráva. Príkladom je zákaz vstupu do priestorov (a tým aj k teplej strave, oblečeniu, sprche), ak sa bezdomovec nespráva podľa dohodnutých pravidiel. Dvere otvoria iba tomu, kto nie je pod vplyvom alkoholu. Pokým nevytriezvie, musí zostať vonku, v altánku, ktorý nazývajú očistcom.

Pomôžeme pomáhať

Milosrdných bratov podporíme finančne, aby sa mohli venovať práci, ktorú za nich nedokáže urobiť nikto iný. Zároveň oslovím starostov okolitých mestských častí, primátora a Bratislavský kraj, aby sme spoločne prevzali polovicu nákladov na zariadenie. Podporíme ich aj pomocou pri organizovaní zbierok šatstva a potravín.

Nie je náhoda, že denné centrum pracuje v bezprostrednej blízkosti problémových garáží na Zátiší, no je jasné, že na udržanie dlhodobo dobrých vzťahov bude potrebné striktne dodržiavať pravidlá dobrého spolužitia. Ak obyvatelia pocítia, že problém sa nezhoršuje, naopak, budú  zrejme väčšmi ochotní tolerovať toto susedstvo.

Problém s bezdomovcami nevyriešime. Môžeme ho však udržať pod kontrolou. Vyžaduje si to peniaze, čas, spomínaných terénnych pracovníkov a odhodlaných dobrovoľníkov. Niektorí bezdomovci získajú (a udržia si!) prácu a dostanú sa z ulice preč. Tí sa stanú svetielkom a príkladom pre ostatných, že sa to naozaj dá.

Leave a Reply