Starosta Kusý podpísal stavebnú uzáveru na dolných Kramároch

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto vyhlásila stavebnú uzáveru v zóne Jelšová – Kramáre. Dôvodom je spracúvanie územného plánu zóny pre túto lokalitu. Rozhodnutie o stavebnej uzávere podpísal novomestský starosta Rudolf Kusý. „Stavebná uzávera ochráni dané územie pred ďalšou výstavbou do momentu, kedy budeme mať spracovanú presnejšiu reguláciu formou územného plánu zóny, ktorá povie, čo presne sa v danom území smie a čo nie,“ hovorí starosta Kusý. Pre predmetné územie platí územný plán hlavného mesta z roku 2007. Nemá však potrebnú podrobnosť. „Nesúhlasíme s búraním rodinných domov a ich nahrádzaním bytovými. Až na menšie zmeny chceme zachovať štvrť tak, ako je vybudovaná dnes,“ upozorňuje Kusý.

Územný plán zóny nesmie byť v rozpore s územným plánom hlavného mesta. To znamená, že ak územný plán vyčlenil pozemok na výstavbu, mestská časť sa nemôže prostredníctvom územného plánu zóny rozhodnúť, že tam môže byť len park. Môže však výstavbu regulovať, obmedziť podlažnosť, či zastavanú plochu.

Rozhodnutím o stavebnej uzávere sa v zóne Jelšová-Kramáre dočasne zakazuje stavebná́ činnosť̌ pre nové projekty až do schválenia územného plánu zóny, najdlhšie však na dobu päť rokov.

Riešené územie je zo severu vymedzené Stromovou ulicou, z východu Stromovou ulicou a pokračovaním Jaskového radu, z juhu hranicou mestskej časti a zo západu areálom Dérerovej nemocnice s poliklinikou.

Naša mestská časť súbežne pracuje na územných plánoch zón ďalších oblastí (Biely kríž, Mierová kolónia, Ľudová štvrť, Horná Mlynská dolina a Nobelova, Vlárska, Zátišie). Vo väčšine z nich úrad pripravuje stavebné uzávery. V procese verejného obstarávania je územný plán zóny Kramáre – Na Revíne.

Stavebné uzávery okrem dolných Kramárov boli v tomto roku vyhlásené na Nobelovej a na Bielom kríži.

Na Jahodovej sa stavať nebude. Nové Mesto ide do zámeny pozemkov
   Pred štyrmi rokmi sa starosta Kusý s miestnymi obyvateľmi na Kramárochpostavili proti výstavbe na pozemku, ktorý bol súčasťou areálu Detskejfakultnej nemocnice. Keby išlo o zariadenie nemocnice, tak niktonerieši ani výšku, ani výstavbu. Išlo však o byty, pričom stavba boladvojnásobná oproti okoliu. Nový vlastník prišiel s nižšou variantou,jeden problém však stále zostáva. Ak budeme súhlasiť s jednouvýstavbou v areáli nemocnice, príde ďalšia a potom ďalšia. Napokon saareál rozkúskuje developerskými projektami, ktoré sa nebudú starať oto, že Kramárčania potrebujú aj park, športovisko, ihrisko, výbeh prepsov, či dobré dopravné napojenie. A to si nemôžeme dovoliť. Pretovedenie mestskej časti rokovalo s vlastníkom o zámene. Za pozemky, kdebude môcť postaviť rodinné domy. Tie nikomu neprekážajú. A čo s pozemkomna Jahodovej? „Urobíme tam prvý park na Kramároch,“ hovorí starosta Kusý. Teraz už len všetkopapierovo dotiahnuť a dobrú vec zopakovať aj v hornej časti Kramárov.

Čo vyrastie na mieste bývalého riaditeľstva nemocnice?

Jedna z tých výstavieb, ktoré neprekážajú. Práve naopak, môžu čosi dobrépriniesť. Na mieste riaditeľstva Detskej fakultnej nemocnice na Kramároch vznikne objemovo podobnábudova, len o poschodie vyššia. Žiadna bytovka, ale RAJ centrumzdravia. Cvičenie, terapie, joga, vegetariánska reštaurácia, obchod sozdravou výživou, vodoliečba, detoxikácie, naturopatia, sauna, bylinnékúpele, poradenstvo v oblasti zdravia, dychové cvičenia,rehabilitácie, herňa pre deti… Konečne niečo aj pre Kramárčanov!

 

 

 

 

Leave a Reply