Stromy potrebujú našu pozornosť

Na Kolibe, v areáli niekdajších filmových ateliérov chce investor Štúdio Koliba, a.s., postaviť málopodlažné bytové domy s podzemnými garážami. Jedným z dokumentov, ktoré  potrebuje, je výrubové povolenie – dokument, ktorý v tejto časti Nového Mesta vyvoláva viac než nepríjemné predstavy.

A, rozumie sa, aj primeranú pozornosť.

S prvým posudkom na stromy, ktoré investor plánuje vyrúbať, sme pred rokom ako mestská časť nesúhlasili. Časť z nich sme žiadali zachovať, pri ďalších zvýšiť ich spoločenskú hodnotu. Investor vyhovel. S ďalšími požiadavkami na zachovanie a vyššiu spoločenskú hodnotu prišli ochranári zastúpení Ing.  K.  Šimončičovou,  tí navyše požadovali kontrolu Štátnej ochrany prírody. Aj im bolo vyhovené. Nakoniec spoločenská hodnota stromov dosiahla sumu 85 322 eur, ktorá sa využije na výsadbu a údržbu stromov.

[tw_message_box][tw_message_box_item animation=“none“ animation_delay=““ type=“info“]Občianske združenie Za lepšiu Kolibu a mestská časť investora požiadali, aby nám so zreteľom na špecifickú lokalitu a nedávne nelegálne výruby daroval rovnaký počet stromov, aký sa chystá vyrúbať. Boli by to stromy navyše, netýkali by sa drevín určených výrubovým povolením, ktoré investor musí vysadiť a vyplatiť v zmysle zákona.[/tw_message_box_item][/tw_message_box]

Investor súhlasil. Z pôvodných sto stromov navyše sa v darovacej zmluve napokon objavilo 154 stromov, ktoré budú vysadené podľa požiadaviek mestskej časti.

Aj keď je darovanie stromov krokom správnym smerom, občianske združenie Za lepšiu Kolibu žiada ešte raz preveriť spoločenskú hodnotu stromov. Hoci sú dnes k dispozícii už tri posudky, vzhľadom na lokalitu a nedávne výruby je mestská časť pripravená akceptovať ďalší, ktorý budú považovať za vierohodný aj ochranári. Znamená to, že výrubové povolenie stále nie je právoplatné a hodnota stromov sa preverí ešte raz. A samotné výruby môže investor urobiť až vtedy, keď bude mať právoplatné stavebné povolenie.

Ustavične treba bdieť nad tým, aby Nové Mesto zeleň aj nadobúdalo, nie aby o ňu každú chvíľu niekde prichádzalo. Veď aj v zahraničí je bežné, že plánované projekty trochu ustúpia, aby sa zachránili najhodnotnejšie stromy. Je to na prospech všetkých.

Leave a Reply