TRŽNICA ŽIJE – obchodom, službami a čoskoro aj umením

Tržnica na Trnavskom mýte je etablovanou bratislavskou tržnicou. Už desaťročia nepretržite slúži verejnosti ako miesto nákupov a stretnutí. Hoci v súčasnosti sa jej obraz miestami spája s nie príliš atraktívnym koloritom, má zaujímavé aspekty, z ktorých bude možné ťažiť v  budúcnosti. Tržnica potrebuje mnohé zásahy a zlepšenia, no má potenciál stať sa dobre fungujúcim súčasným centrom nákupov a služieb so špecifickým geniom loci.

Trhoviská a tržnice v mestách znova nadobúdajú na význame. Po období, keď prevládal názor, že sú už prežitkom a definitívne ich nahradia nákupné centrá, dnes sa znova dostávajú do popredia ako atraktívne a dôležité miesta v meste. Ukazuje sa, že trhoviská okrem predaja  produktov fungujú ako vitálna podpora lokálnej ekonomiky, zdravého životného štýlu, kultúry a rozvoja lokálnych komunít. Trend rozvoja trhovníckej kultúry možno dobre sledovať aj v Bratislave – Stará tržnica postupne ožíva trhmi a kultúrnymi podujatiami, trhovisko na Miletičovej ulici zaplavujú cez víkendy stovky ľudí, ktorí hľadajú čerstvé a kvalitné potraviny, uchytil sa aj Fresh Market na Tomášikovej ulici. Príležitostné trhy rôzneho druhu spestrujú život na uliciach a námestiach v centre Bratislavy. Do palety bratislavských trhovníckych miest neodmysliteľne patrí aj Tržnica na Trnavskom mýte, ktorú spravuje Mestská časť Bratislava – Nové Mesto.

Stále živé miesto obchodovania                                       

Tržnica slúži svojmu pôvodnému účelu od svojho otvorenia v roku 1983 – je miestom pravidelných nákupov Bratislavčanov. Napriek mnohým ťažkostiam, ktoré zažíva pre konkurenciu nákupných centier, je to stále živé miesto obchodu a služieb. Okrem čerstvého ovocia, zeleniny, pečiva, mliečnych, mäsových výrobkov a rýb tu ľudia navyše nájdu aj služby – opravovňu obuvi, krajčírstvo, kľúčovú službu i kaderníctvo. Mnohí predajcovia tu majú svoje predajné miesta už desaťročia, poznajú svojich zákazníkov, a tí za nimi pravidelne prichádzajú. Väčšina z nich pri tom využíva výbornú dostupnosť Tržnice mestskou hromadnou dopravou, ktorá ju obsluhuje až sedemnástimi linkami. K dispozícii je aj parkovisko pre návštevníkov.

Jedinečná stavba

Tržnica je výnimočná aj svojou architektúrou. Významnému slovenskému architektovi Ivanovi Matušíkovi, ktorý budovu projektoval, sa v nej podarilo skĺbiť špecifické požiadavky prevádzky s dobovou estetikou viditeľných rozvodov vzduchotechniky v architektonickom štýle “high-tech”, ktorý vo svete preslávila stavba Centre Pompidou v Paríži. Z pohľadu histórie architektúry patrí bratislavskej Tržnici miesto medzi stavbami, ktoré reprezentujú dobu svojho vzniku, a zároveň aj ducha špičkovej svetovej architektúry, ktorý k nám prenikal napriek politickej izolovanosti a dokázal nájsť uplatnenie v slovenských podmienkach prostredníctvom výrazných osobností, medzi ktoré jej autor patrí.

Hľadá sa nová vízia

Tržnica na Trnavskom mýte stojí v súčasnosti pred viacerými výzvami. S ohľadom na dôležitosť verejnej služby, ktorú toto miesto poskytuje obyvateľom, sa hľadajú spôsoby ako Tržnicu pozdvihnúť na vyššiu úroveň, ako prilákať nových návštevníkov, zákazníkov i predajcov. Silnú víziu, ktorá by znovu zadefinovala jej smerovanie, hľadá Mestská časť Bratislava – Nové Mesto od marca 2014 v spolupráci s pracovnou skupinou odborníkov, ktorí pripravujú novú komunikačnú stratégiu a odporúčania pre priestorový manažment a celkové zveľadenie Tržnice, aby sa stala významnou destináciou v rámci mesta aj mestskej časti.

Nápady pre jej budúcu podobu hľadajú v spolupráci s mestskou časťou aj študenti Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity. Ich semestrálnymi prácami sa bude môcť inšpirovať budúci vzhľad interiéru i okolia Tržnice.

Pestrý festival umenia a kultúry

Prvým krokom, ktorý vnesie do priestoru Tržnice novú tvorivú energiu, bude festival umenia, počas ktorého do nej vstúpia so svojimi prácami mladí umelci z Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Cieľom festivalu je oživiť priestor tržnice, poodhaliť potenciál tohto miesta a posilniť jeho komunitnú atmosféru umeleckými inštaláciami a aktivitami pripravenými špeciálne pre túto Tržnicu. Podujatie s názvom Tutti Frutti – festival súčasného umenia a kultúry sa tu bude konať od 28. mája do 30. júna 2014 za plnej prevádzky.
Viac informácií o pripravovanej akcii a ďalších novinkách v Tržnici nájdete na jej novej stránke www.trznica.banm.sk

Leave a Reply