80 krokov pre transparentnú samosprávu

Balík konkrétnych úloh pod názvom 80 krokov pre transparentné Nové Mesto chce naša miestna samospráva splniť do jedného roka. Cieľom projektu je posilnenie transparentnosti a hospodárnosti pri verejnom obstarávaní, efektívnejšie fungovanie samosprávy a zabezpečenie férového prostredia pre všetkých, ktorí so samosprávou prídu do kontaktu. „Väčšina úloh vyplýva z auditu transparentnosti, ktorý vypracovala audítorská spoločnosť Ernst & Young, ďalšími sme sa inšpirovali z pripomienok, ktoré k nášmu fungovaniu prezentovala Transparency International Slovensko v rámci hodnotenia samospráv,“ zdôraznil starosta Rudolf Kusý na tlačovej konferencii 25. apríla.

Súčasťou projektu je špeciálna internetová stránka otvorene.banm.sk, kde sú zverejnené výsledky auditu
a zoznam osemdesiatich úloh, ktoré si samospráva dala. Úlohou auditu bola identifi kácia problematických miest z hľadiska priestoru pre korupciu ako oblastí, v ktorých je možné zvýšiť transparentnosť fungovania mestskej časti.

„Celkovo možno konštatovať, že samospráva sa snaží poskytovať verejnosti veľké množstvo informácií a vykonávať svoje činnosti transparentne, avšak v niektorých prípadoch spôsob či forma poskytovaných informácií úplne nevyhovuje,“zhrnul závery auditu Patrik Mikolaj zo spoločnosti Ernst & Young.

Z pozitívne hodnotených oblastí audítori zvýraznili hlavne zavedenie cenových výmerov a cenových máp pri prenájmoch priestorov v Tržnici a na Kuchajde, ktoré zjednocujú podmienky prenájmu, vysokú mieru komunikácie starostu s občanmi aj zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok v štruktúrovanej podobe, s možnosťou vyhľadávania na základe rôznych kritérií a exportu, ktoré umožňujú ľahšiu následnú analýzu. Medzi nedostatkami audit upozornil na obsadzovanie vedúcich pozícií v rámci oddelení úradu, kde sa pomerne často využíva inštitút „poverený vedením“, prípadne „poverený zastupovaním vedúceho“.

V oblasti etickej infraštruktúry volených zástupcov mestskej časti, ale aj zamestnancov miestneho úradu audit očakáva prijatie relevantných etických kódexov. „Mestská časť už má vypracovaný návrh relevantných etických kódexov, potrebuje ho len dokončiť a schváliť v zastupiteľstve,“ konštatuje audit. Prijatie relevantných interných predpisov očakáva aj v oblasti verejného obstarávania. Audit transparentnosti je súčasťou projektu protikorupčnej stratégie v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto. Samospráva v Novom Meste patrí medzi najlepšie na Slovensku vo zverejňovaní zmlúv podľa rebríčka Transparency International Slovensko (naposledy obsadila 11.-15. priečku spomedzi 100 samospráv). TIS priebežne hodnotí, ako samosprávy dodržiavajú povinnosť zverejňovať zmluvy, faktúry a objednávky v užívateľsky prístupnej podobe.

Leave a Reply