Na Filiálke postavíme nový park

Najprv s nádejou a neskôr s úsmevom som sledoval vyhlásenia rôznych kandidátov pred rôznymi voľbami – že urobia na Filiálke, teda pri Kukučínovej ulici park. Ja oproti Filiálke bývam, takže som za.

Len okrem snov o „Centrálnom parku“, ktorý sa na pozemkoch železníc bude tiahnuť od Šancovej po Jarošovu, chcem aj skutočný park. So zeleňou, stromami, výbehom pre psíkov, ktoré nám chýbajú a nie je pre ne miesto. Dá sa to. Na pozemku, ktorý patrí hlavnému mestu a má pekných 2300 m².

Preto som 5 rokov klopal na magistrát, stretával sa s primátormi, písal žiadosti, dokladal aktuálne fotografie – len aby nám hlavné mesto pozemok zverilo. So železnicami, miestnymi obyvateľmi a dobrovoľníkmi sme tu mali viacero brigád.

V minulom roku som nafotil mestský pozemok na Filiálke znova. Následne vzal  premietačku, plátno a primátorovi a jeho pracovníkom ukázal odpad, betón a burinu na jednej strane a orientačnú predstavu, čo tam chceme pre ľudí urobiť, na strane druhej.

Dostali sme zelenú. Preto som nechal urobiť geometrický plán, kolegovia vypracovali materiál pre mestské zastupiteľstvo a čakali sme. Na poslednom zastupiteľstve bol materiál na 73. mieste, čiže prakticky neschváliteľný. Nebola šanca, aby sa k nemu poslanci cez tak vysoký počet bodov prehrýzli.

Oslovil som našich mestských poslancov a obišiel som šéfov poslaneckých klubov, aby náš materiál presunuli na začiatok zastupiteľstva. Vyšli nám v ústrety. Nakoniec nám poslanci pozemok schválili takmer jednomyseľne. S podmienkou, že do dvoch rokov urobíme park. A my park a Filiálke urobíme!

Poraďte, čo v parku nesmie chýbať

Tak, ako vždy chceme, aby bol našim spoločným výsledkom. Tak, ako sme už urobili ďalších šesť parkov za posledné štyri roky. Preto sme začali diskusiu, ako má park vyzerať. Zapojte sa do nej aj vy. Napíšte mi svoju predstavu, čo by v parku na Filiálke nemalo chýbať. Na vaše podnety bude čakať na adrese: rk@rudolfkusy.sk.

 

Leave a Reply