Nové Mesto hospodári dobre. Úspory idú najmä na školy, parky a ihriská

Nové Mesto hospodári s prebytkom rozpočtu. Úspory pravidelne odkladá na tzv. rezervný účet a následne tieto peniaze investuje najmä do rekonštrukcií škôl a budovania verejných parkov. Tak sa dá v skratke zhrnúť hospodárenie mestskej časti za posledné roky.

V čase, keď iné samosprávy na Slovensku riešia často existenčné problémy, v Novom Meste hospodárime bez dlhov. Ušetrené prostriedky potom môžeme použiť skvalitňovanie života nás všetkých. Hodnotenie hospodárenia samospráv pravidelne hodnotí nezávislý Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO), ktorý dal Novému Mestu v otázke finančného zdravia známku „výborné“. Nové Mesto dosiahlo známku 5,06 z maximálneho počtu šesť bodov.

Finančné zdravie hovorí o tom, do akej miery je hospodárenie udržateľné a či príslušnej samospráve hospodárenie spôsobuje, alebo nespôsobuje problémy. INEKO pritom hodnotí päť vybraných ukazovateľov finančnej stability – napríklad dlh obce, záväzky po lehote splatnosti a podobne.

Zodpovedný hospodár sa snaží získavať aj externé zdroje. Tento rok sme rozbehli projekty, pri ktorých sa uchádzame o 5,8 milióna eur (na novú škôlku, rekonštrukciu dvoch škôlok, zariadenie pre seniorov, centrum včasnej intervencie, energetickú nezávislosť MŠ Na Revíne a nový park na Bellovej). V uplynulých štyroch rokoch sme boli pri eurofondoch úspešní s projektmi za 5,2 milióna eur.

Leave a Reply