Otvorené Nové Mesto. Samospráva má za sebou prvé splnené úlohy

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto má za sebou prvé kľúčové kroky smerom k ešte transparentnejšej samospráve. Do polovice augusta splnila už viac ako dvadsať úloh, ktoré jej vyplynuli z nedávneho auditu a odporúčaní expertov. Balík všetkých „80 krokov pre transparentné Nové Mesto“ chce splniť do jedného roka – teda do mája 2014.

„Ideme podľa plánu. Naším cieľom je posilniť transparentnosť, zlepšiť nakladanie s verejnými peniazmi a majetkom, skrátka vytvoriť zdravé a férové prostredie. Prvé dôležité opatrenia sme už prijali a zapracovali do systému samosprávy, ďalšie sú pripravené, čakajú na schválenie miestnym zastupiteľstvom,“ povedal starosta Nového Mesta Rudolf Kusý. Novinkou je napríklad osobitná sekcia na webstránke mestskej časti www. banm.sk, kde sú zverejňované všetky materiály týkajúce sa verejného obstarávania. Zaviedli sa elektronické aukcie. Zverejňujú sa detailnejšie informácie o hospodárení mestskej časti a čerpaní rozpočtu – za celý rok postupne, nielen za posledný mesiac.

Už čoskoro pribudnú aj jasné pravidlá pre pracovníkov miestneho úradu a volených zástupcov (poslancov, starostu) – etické kódexy. Tie boli v čase našej redakčnej uzávierky už pripravené na schválenie. „Etické kódexy jasne opisujú, čo je prijateľné správanie a konanie a čo už nie. Nastavujú mantinely, v ktorých sa úradník a volený zástupca môžu pohybovať,“ vysvetlil prednosta Miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto Ľudovít Kollárik.

Ako sa novomestskej samospráve darí plniť stanovené úlohy, môžete kontrolovať na špeciálnej podstránke otvorene. banm.sk. Audit transparentnosti je súčasťou projektu protikorupčnej stratégie v mestskej časti Nové Mesto.

Leave a Reply