Škôlka v Dimitrovke bude modernejšia

Už od leta sa uskutočňuje rozsiahla rekonštrukcia budovy materskej školy na Odborárskej ulici. Tunajšia škôlka dostane nadstavbu, v ktorej pribudnú dve nové triedy. Stavebné úpravy čakajú aj jedáleň, šatne a spálne, čo si vyžiada investíciu vo výške takmer 400 tisíc eur. Vzhľadom na prebiehajúce práce nie je prevádzka škôlky možná, preto miestny úrad zriadil pre škôlkarov dočasné náhradné priestory v škole na Kalinčiakovej ulici. Veľkou pomocou pre rodičov je zabezpečenie spoločnej rannej autobusovej prepravy detí. „Mimoriadna detská linka“ vezie svojich pasažierov každé ráno z Odborárskej na Kalinčiakovu ulicu. Podľa plánu by rekonštrukcia mala byť dokončená do konca tohto kalendárneho roka.

Leave a Reply