Záborského ulicu osviežili mladé stromy

Obyvatelia Záborského ulice hľadali spôsob, ako vrátiť do svojho okolia aspoň časť zelene, na ktorú si spomínajú už len starousadlíci. Pred domami sa kedysi rozprestierala trávnatá plocha, s pribúdajúcim počtom áut však bolo potrebné vyriešiť parkovisko a pôvodný trávnik zanikol. S trochou dobrej vôle sa však veľa vecí dá zlepšiť. Na podnet občanov časť asfaltu nahradil zelený pás, kde sa podarilo vysadiť šesť stromov a niekoľko kríkov.

Výsadbu zorganizovala pani Alena Rybáriková a teší sa z dobrého výsledku: „Pás stromov oddelil parkovisko od cesty, skrášlil našu ulicu a vítaný tieň zmierni letné horúčavy.“ Stavebné práce zrealizovala a fi nančné prostriedky sponzorsky poskytla spoločnosť BSS,spol. s r.o., za čo jej patrí poďakovanie miestnych obyvateľov.

Leave a Reply