„Zelený sen“ sa mení na skutočnosť

Víziu obnoveného stromoradia na Račianskej ulici, o ktorej sme informovali v marcovom čísle Hlasu, začali novomestskí aktivisti premieňať na skutočnosť. Úspešný projekt ľudí z občianskeho združenia Biely kríž získal podporu pri vytváraní participatívneho rozpočtu magistrátu, teraz však už bola potrebná aj podpora ochotných rúk. „Račianska bývala kedysi lemovaná hustými korunami stromov, ale rokmi sa zeleň strácala a chýbajúce stromy už nikto nenahradil.

Predovšetkým vďaka neúnavnej aktivite našej členky pani Križanovej to teraz môžeme zmeniť,“ povedal mi poslanec Stanislav Winkler, ktorého som zastihla s krompáčom pri kopaní koreňovej jamy. Fyzickej práce sa nezľakol ani starosta Rudolf Kusý, ktorý neskrýval úprimnú radosť zo záujmu obyvateľov: „Starostlivosť o zeleň a ochrana životného prostredia je jednou z našich priorít. Vďaka nadšencom v miestnej komunite dokážeme spraviť viac. Teším sa, že sa tu dnes stretlo toľko ľudí, ktorým záleží na životnom prostredí, a dokazujú to nielen rečami, ale aj robotou.“

Napriek mrazivému počasiu sa 23. marca pustilo do práce vyše päťdesiat zručných mužov aj zopár príslušníčok nežného pohlavia. Pri sadení mala celú partiu jednoznačne „na povel“ drobná dáma – inžinierka Ivana Kubrická je odborníčkou na zeleň v EKO-podniku VPS. Skúseným okom stihla dohliadnuť na hĺbku jám, a zároveň rozdávať fundované rady pri budovaní opory mladých kmienkov.

Domácim „Bielokrížanom“ výdatne pomohli susedia z neďalekej Dimitrovky. Pre podporu zmysluplného projektu nadchol mladých mužov poslanec Richard Mikulec a priviedol ich rovných trinásť. A keďže práca bola naozaj náročná, vrelo privítali aj brigádnikov z občianskeho združenia Utopia. Práve oni pomáhali rozbehnúť fungovanie participatívneho rozpočtu na úrovni Bratislavy a cenné rady poskytovali tvorcom projektov.

„Povedali sme si, že ak sa nám nepáči spôsob, akým veci fungujú, môžeme hádzať dlažobné kocky a protestovať, alebo začať niečo robiť sami. Objavili sme mechanizmus participatívneho rozpočtu, cez ktorý môžu ľudia využívať mestské peniaze na zveľaďovanie verejného priestoru,“ vysvetľuje Peter Nedoroščík z občianskeho združenia Utopia. Vysadením dvadsiatich jaseňov štíhlych sa práce na doplnení stromoradia na Račianskej nekončia. Ďalších 12 stromov by členovia združenia chceli vysadiť 27. apríla, teda po našej uzávierke. „Máme v pláne uchádzať sa o prostriedky z participatívneho rozpočtu aj v budúcom roku. Bolo by úžasné, keby sme dokázali postupne stromy doplniť až po Račianske mýto,“ plánuje Ľubica Križanová.

Leave a Reply